Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 maart 2024, wordt mevrouw Soline Lefebvre, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 maart 2024, wordt mevrouw Soline Lefebvre, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT