Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024 wordt de heer Kevin DEBREMAEKER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024 wordt de heer Kevin DEBREMAEKER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de federale overheidsdienst Financiën in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT