Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2023, wordt de heer Jeroen DESAIR, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2023, wordt de heer Jeroen DESAIR, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 december 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT