Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt mevrouw Iseult VANDEN BROECK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt mevrouw Iseult VANDEN BROECK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT