Personeel. - Bevordering Bij besluit van het directiecomité van 14 juli 2023 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, wordt mevrouw Elisabeth PETIT

Personeel. - Bevordering

Bij besluit van het directiecomité van 14 juli 2023 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, wordt mevrouw Elisabeth PETIT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Algemeen adviseur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 augustus 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT