Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Jasper VAN HERZEELE, attaché bij de FOD Financiën

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Jasper VAN HERZEELE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 10 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Jasper VAN HERZEELE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT