Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Ann B. DE PREST, attaché bij de FOD Financiën

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Ann B. DE PREST, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Ann B. DE PREST, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkene is Gent.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Karen LIESENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Karen LIESENS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkene is Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Veerle MINNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Veerle MINNE, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkene is Leuven.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Rose TAERWE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT