Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2022

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2022, wordt mevrouw Lotte VANSTEELANT benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 september 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT