Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt Mevrouw Louise Chantal Laurence CAYPHAS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 juni 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT