Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Estel APPELMANS, attaché bij de FOD Financiën

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Estel APPELMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 14 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Estel APPELMANS...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT