Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Bart MOERENHOUT

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Bart MOERENHOUT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juni 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT