Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2023, wordt de heer Alain NGATCHOU FANGUE

Personeel. - BenoemingBij koninklijk besluit van 27 oktober 2023, wordt de heer Alain NGATCHOU FANGUE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 september 2023...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT