Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024

Personeel. - BenoemingBij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt mevrouw Aurélie VAN WALLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2024...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT