Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Charles Tondreaustadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden., van 8 mei 2003

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder " perimeter ", de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2. Voor het Charles Tondreaustadion, gelegen in de avenue du Tir 80, te 7000 Bergen, wordt de perimeter afgebakend door : de avenue Wilson vanaf het kruispunt met de avenue de la Faïencerie en de avenue du Plan Incliné (daarin begrepen de parkings van de commerciële complexen gesitueerd aan de ene en de andere kant van het stuk van de avenue Wilson gelegen in de perimeter), het kruispunt gevormd door de avenue Wilson en de Grand-Route, de R5 tot de verkeerswisselaar R5/A7, de autostrade A7 vanaf de verkeerswisselaar tot aan de afrit van de autostrade A7 nummer 23 Nimy-Maisière (N6) (de parking aire du " Bois du Gard " inbegrepen), de rue Grande tot en met het kruispunt met de rue du Grand Pays, de rue du Grand Pays, het kruispunt gevormd door de rue du Grand Pays, de rue de la P. Bruyère en de rue du Camp, de rue du Camp vanaf dit kruispunt (in de richting van Obourg), het kruispunt gevormd door de rue du Camp, de rue saint-Denis, de rue de l'Yser en de rue des Ecossais, de rue des Ecossais, het kruispunt gevromd door de rue des Ecossais, de rue d'Empire en de rue des Anglais, de rue des Anglais tot en met het kruispunt met de rue de l'Obrechoeul, de rue de l'Obrechoeul vanaf dit kruispunt en overgaand in de la route d'Obourg (N 539), het kruispunt gevromd door de route d'Obourg (N 539) en de chaussée du Roeulx (N 538), de chaussée du Roeulx (N 538) vanaf dit kruispunt tot het kruispunt met de chemin des Mourdreux, de chemin des Mourdreux, het kruispunt gevromd door de chemin des Mourdreux, de chaussée de Beaumont en de chaussée de Binche (N 90), de chaussée de Binche (N 90) vanaf dit kruispunt (in de richting van de place des Flandres) overgaand in de avenue Reine Astrid (N 90) tot het verbindingspunt met de place des Flandres, de place des Flandres en het verbindingspunt met de boulevard Dolez (R50), de boulevard Dolez...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT