Personeel. - Pensionering. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 194, van 12 juni 2002, tweede uitgave, blz. 27108 : - in de Franse tekst, derde lijn, en in de Nederlandse tekst, tweede lijn, lezen « 1

Personeel. - Pensionering. - Erratum

Belgisch Staatsblad nr. 194, van 12 juni 2002, tweede uitgave, blz. 27108 :

- in de Franse tekst, derde lijn, en in de Nederlandse tekst, tweede lijn, lezen « 1 februari 2003 » in plaats van «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT