Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 september 2010 wordt, met ingang van 1 maart 2011, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Destickere, An

Personeel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit van 23 september 2010 wordt, met ingang van 1 maart 2011, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Destickere, André, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT