Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2010 wordt, met ingang van 1 april 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Van Tuyckom, Pierre, die aa

Personeel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2010 wordt, met ingang van 1 april 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Van Tuyckom, Pierre, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT