Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 28 september 2010 wordt, met ingang van 1 maart 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Rulkin, Jean-Paul, die a

Personeel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit van 28 september 2010 wordt, met ingang van 1 maart 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Rulkin, Jean-Paul, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT