Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, de 4 janvier 2023

Artikel M.

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht

1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002

Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van 26 september 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1999, bedraagt de vanaf 1 december 2022 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 3,75 pct. (rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 30 november 2022, namelijk 2,25 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf deze datum.

Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 december 2022 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf deze datum.

2) Opdrachten gegund tussen 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013 - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996

Augustus tot december 2002 : 10,5 %

Januari tot juni 2003 : 10 %

Juli tot december 2003 : 9,5 %

Januari tot juni 2004 : 9,5 %

Juli tot december 2004 : 9,5 %

Januari tot juni 2005 : 9,5 %

Juli tot december 2005 : 9,5 %

Januari tot juni 2006 : 9,5 %

Juli tot december 2006 : 10 %

Januari tot juni 2007 : 11 %

Juli tot december 2007 : 11,50 %

Januari tot juni 2008 : 11,50 %

Juli tot december 2008 : 11,50 %

Januari tot juni 2009 : 9,50 %

Juli tot december 2009 : 8 %

Januari tot juni 2010 : 8 %

Juli tot december 2010 : 8 %

Januari tot juni 2011 : 8 %

Juli tot december 2011 : 8,50 %

Januari tot juni 2012 : 8 %

Juli tot december 2012 : 8 %

Januari tot juni 2013 : 8 %

Juli tot december 2013 : 7,50 %

Januari tot juni 2014 : 7,50 %

Juli tot december 2014 : 7,50 %

Van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT