Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voo

Rechterlijke Orde. - Notariaat

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 :

- is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen, als effectief lid van de heer Durant, M.;

- zijn aangewezen, voor de duur van een jaar, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen :

- Mevr. Haine, A., als effectief lid;

- de heer Jonckheere, J.-B., als plaatsvervangend lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT