Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Vrancken, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank. Dit besl

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Vrancken, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2011 :

- is aan Mevr. Sels, K., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- is aan Mevr. Dezza, A., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- is aan Mevr. Van Trimpont, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT