Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 is aan de heer DE WINTER, Freddy, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Person

Personeel. - Opruststelling

Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 is aan de heer DE WINTER, Freddy, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2011.

Hij mag zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT