Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 24 september 2002 wordt, met ingang van 1 februari 2003, de heer Herman Vercruysse, adviseur-generaal, tweetalig adjunct bij het departement, toe

Personeel. - Opruststelling

Bij koninklijk besluit van 24 september 2002 wordt, met ingang van 1 februari 2003, de heer Herman Vercruysse, adviseur-generaal, tweetalig adjunct bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen.

Het is betrokkene vergund zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT