Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2002 wordt aan de heer Sas, Joannes, met ingang van 1 augustus 2003, eervol ontslag verleend uit zijn functies van

Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2002 wordt aan de heer Sas, Joannes, met ingang van 1 augustus 2003, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal.

Hij wordt gemachtigd de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI