Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt op 1 november 2009, wordt aan dhr. Johan SEAUX, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1

Personeel. - Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt op 1 november 2009, wordt aan dhr. Johan SEAUX, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur (dek).

Hij wordt gemachtigd aanspraak...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT