Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 dat in werking treedt op 1 januari 2012, wordt aan Mevr. Claudine Baleux, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse

Personeel. - Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 dat in werking treedt op 1 januari 2012, wordt aan Mevr. Claudine Baleux, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal.

De betrokkene wordt gemachtigd aanspraak op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT