Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, is aan de heer Van Oostenryck, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Oud

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, is aan de heer Van Oostenryck, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, is het koninklijk besluit van 2 april 2002, waarbij Mevr. Coninsx, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, nationaal magistraat, aangewezen werd tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket voor een termijn van vijf jaar vanaf 21 mei 2002, als niet-bestaande...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT