Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk van 6 november 2007 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2007-2008, ge

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging

Bij koninklijk van 6 november 2007 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2007-2008, gedurende een halve dag per week, de functie van assistent uit te oefenen aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT