Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 wordt de heer Marc VINCK ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oekra

Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 wordt de heer Marc VINCK ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oekraïne, met standplaats te Kiev, en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Koninkrijk Saoedi-Arabië, met standplaats te Riyadh.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2010 wordt de heer Walter LION ontheven uit zijn functie van Minister-Raad bij de Ambassade van België te Den Haag en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Slowaakse Republiek, met standplaats te Bratislava.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT