Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs ontheven uit hun functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de volgend

Buitenlandse Dienst

Ontheffing functies

Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs ontheven uit hun functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van BelgiÎ in de volgende landen :

- koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 :

de heer Marc Baptist, in de Zwitserse Confederatie en in het Vorstendom Liechtenstein;

de heer Hubert Cooreman, in de Republiek Angola;

- koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 :

de heer Jan De Bock werd ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging van BelgiÎ bij de EU te Brussel;

de heer Marc Pecsteen de Buytswerve werd ontheven uit zijn functie van Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van BelgiÎ bij de OVN te New York;

de heer Louis Mouraux werd ontheven uit zijn functie van Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging van BelgiÎ bij de EU te Brussel;

de heer Gilles Heyvaert werd ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van BelgiÎ te Madrid en alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van BelgiÎ in een deel van Spanje en het Prinsdom Andorra;

- koninklijk besluit van 17 augustus 2007 :

de heer Luc Carbonez werd ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van BelgiÎ bij de O.V.C.W.; het Internationaal Gerechtshof; het Permanent Hof van Arbitrage; het Internationaal Strafhof; het ex-JoegoslaviÎ-Tribunaal; de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht; de Haagse Academie voor het Internationaal recht; EUROPOL; EUROJUST.

Bij koninklijk besluit van 27 augustus 2007 :

De heer Jean-Paul Charlier werd ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van BelgiÎ in GeorgiÎ.

Aanstellingen

Bij koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 werden de hiernavermelde ambtenaren geaccrediteerd als Ambassadeurs en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van BelgiÎ in de volgende landen :

de heer Marc Baptist, in de Koninkrijk Zweden;

de heer Louis Mouraux, in de Republiek SloveniÎ;

de heer Hubert Cooreman, in de Socialistische Republiek ViÎtnam;

de heer Gilles Heyvaert, in de Staat Koeweit en in de Koninkrijk van Bahrein;

de heer Jan De Bock, in de Italiaanse Republiek alsook Permanent Vertegenwoordiger van BelgiÎ bij de FAO te Rome;

de heer Marc Pecsteen de Buytswerve werd belast met de functie van Consul-Generaal van BelgiÎ in Shanghai met als ressort : de Provincies Anhui, Zhejiang en Jihangsu;

- koninklijk besluit van 17 augustus 2007 :

de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT