Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure NIJLEN. - Krachtens het besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 v

Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure

NIJLEN. - Krachtens het besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Nijlen.

Het plan 16DA G 019607 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 24 maart 2006 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

ZONHOVEN. - Krachtens het besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Zonhoven

Het onteigeningsplan nr. ´ 16 DC G 024492 00 dossiernummer G70/N74 + Heuveneindeweg + Beringersteenweg ª, ligt ter inzage bij de Administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50, bus 4, te 3500 Hasselt.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 24 maart 2006 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen de 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

ASSE. - Krachtens het besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT