18 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureklame

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister belast met Middenstand;

De Minister van Economie;

De Minister van Consumentenzaken en Leefmilieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 1995 houdende oprichting van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame, inzonderheid op artikel 2, § 3,

Besluiten :

Artikel 1. Worden respectievelijk benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame :

 1. als Voorzitter :

  De heer Erik VAN DYCK,

 2. als Ondervoorzitter :

  De heer Walter HECQ.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 8 oktober 2001.

  Brussel, 18 november 2002.

  De Minister belast met Middenstand,

  R. DAEMS

  De Minister van Economie,

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT