Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : voor de Nederlandse taalrol : - de heren De Landtsheer, D.,

Rechterlijke Orde. - Notariaat

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 zijn benoemd tot kandidaat-notaris :

voor de Nederlandse taalrol :

- de heren

De Landtsheer, D.;

Bogaert, T.;

Topff, M.;

- Mevr. Claeys Bo··aert, F.;

- de heer Dusselier, Th.;

- Mevrn.

Deflander, Kr.;

Devos, S.;

- de heer Boeykens, M.;

- Mevr. Verhaert, E.;

- de heren

Knevels, P.;

Coppieters 't Wallant, P. (jonkheer);

Bossuyt, W.;

Van Looy, K.;

- Mevr. Steyaert, M.;

- de heren

Nouwkens, M.;

De Wilde, Fr.;

- Mevrn.

Willemsen, M.;

Denoo, K.;

- de heer Tallon, V.;

- Mevrn.

Robberechts, A.;

Roggeman, K.;

Lens, Fr.;

- de heren

Vuylsteke, Br.;

Laenens, E.;

- Mevrn.

Walraevens, C.;

Vermander, I.;

Vandeberg, K.;

- de heer Van Gorp, J.;

- Mevr. Lopez-Hernandez, S.;

- de heer Van den Wouwer, J.;

- Mevr. Szabó, A.-M.;

- de heer Van Damme, Br.;

- Mevr. Chijs, A.;

- de heren

Maeyens, O.;

Declerck, H.;

- Mevr. Van Gansewinkel, C.;

- de heren

Wellens, P.;

Raeymaekers, J.;

Lemey, Fr.;

Vincke, J.;

Van Bael, A.;

- Mevr. Hendryckx, D.;

- de heer Böse, M.;

- Mevr. Cops, G.;

- de heren

Vanberghen, W.;

Smets, St.,

licentiaten in de rechten, licentiaten in het notariaat;

voor de Franse taalrol :

- de heren

Babusiaux, S.;

Waterkeyn, O.;

Vanneste, D.;

- Mevrn.

Pironnet, Ch.;

Wuilquot, A.;

- de heren

Vanneste, L.;

Degrooff, Ph.;

- Mevrn.

Montfort, Fr.;

Hugé, A.;

- de heren

Dogot, B.;

Dormal, E.;

Hac, V.;

Misonne, V.;

Colmant, B.;

Gilbeau, D.;

Jentges, Fr.;

Denotte, Th.;

Lebrun, O.;

Vigneron, J.-Fr.;

Hames, P.;

Devreux, L.;

Glineur, P.;

Colin, V.;

Debray, Ch.-A.;

- Mevr. Denis, A.;

- de heer Grandjean, P.-H.;

- Mevr. Kozanecki, N.;

- de heren

Snyers, L.;

Lilien, D.;

Brouwers, O.;

Tytgat, J.;

- Mevr. Bonehill, V.;

- de heren

Debouche, Fr.;

Govers, P.,

licentiaten in de rechten, licentiaten in het notariaat.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT