Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 juli 2011 is het verzoek tot associatie van Mevr. Wellekens, O., notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), e

Rechterlijke Orde. - Notariaat

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2011 is het verzoek tot associatie van Mevr. Wellekens, O., notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), en van Mevr. Stoop, N., kandidaat-notaris, om de associatie « Olivia Wellekens en Natacha Stoop », ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Stoop, N., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton).

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2011 dat in werking treedt op 15 augustus 2011 is het verzoek tot associatie van de heren De Boungne, F. en Dejongh, L., geassocieerde notarissen ter standplaats Kalmthout, en van de heer De Boungne, X., kandidaat-notaris, om de associatie « De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT