Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is de standplaats van de heer Blindeman, Ch., notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent, op verzoek van de titularis, overgebracht van Gent (Sin

Notariaat

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is de standplaats van de heer Blindeman, Ch., notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent, op verzoek van de titularis, overgebracht van Gent (Sint-Amandsberg) naar Gent (Sint-Amandsberg en Heernis).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT