Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 10 novembre 2023

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Vorming en opleiding

- vervanging van overeenkomst nummer 174441 van 27/01/2022

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2024, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 183170/CO/1120000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- toepassingsgebied :

- Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : Permanente vorming (bakkerijen banketbakkerijen)

- uitvoering van overeenkomst nummer 119885 van 18/12/2013

- vervanging van overeenkomst nummer 174487 van 29/06/2022

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183171/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- niet van toepassing op :

- Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : Permanente vorming

- uitvoering van overeenkomst nummer 119885 van 18/12/2013

- vervanging van overeenkomst nummer 169120 van 09/11/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183172/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Risicogroepen

- uitvoering van overeenkomst nummer 047660 van 02/03/1998

- geldigheidsduur : van 01/01/2024 tot 31/12/2024

- registratienummer : 183173/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VRIJE BEROEPEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Opleiding

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2030

- registratienummer : 183174/CO/3360000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 183175/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Beroepsopleiding

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2024, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183176/CO/1190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Opleiding

- vervanging van overeenkomst nummer 144385 van 11/12/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 25/09/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183177/CO/3270200.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Individueel opleidingsrecht

- vervanging van overeenkomst nummer 173454 van 10/01/2022

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183178/CO/2090000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Opleiding

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183179/CO/3410000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Individueel opleidingsrecht

- vervanging van overeenkomst nummer 173475 van 10/02/2022

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183180/CO/2190000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 30/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/09/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 183181/CO/3060000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2023, neergelegd op 30/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, Fopas voor het jaar 2023

- geldigheidsduur : van 01/12/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 183182/CO/3060000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- toepassingsgebied :

- Erkende havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui

- onderwerp : Individueel opleidingsrecht

- geldigheidsduur : m.i.v. 21/09/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183183/CO/3010500.

PARITAIR COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2023, neergelegd op 04/10/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Permanente vorming

- vervanging van overeenkomst nummer 171553 van 20/12/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 183184/CO/1050000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2023, neergelegd op 04/10/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Permanente vorming

- vervanging van overeenkomst nummer 172426 van 20/12/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 183185/CO/2240000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/09/2023, neergelegd op 05/10/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 183186/CO/3180100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN LOMPEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Vorming en opleiding

- vervanging van overeenkomst nummer 173491 van 18/01/2022

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183187/CO/1420200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/09/2023, neergelegd op 29/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Vorming, innovatie, technologische dienst- en adv

- vervanging van overeenkomst nummer 169344 van 21/12/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2024 tot 31/12/2025, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 183188/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2023, neergelegd op 26/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Nationaal akkoord 2023-2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 183189/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2023, neergelegd op 26/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk en uitzendarbeid

- vervanging van overeenkomst nummer 104871 van 22/06/2011

- uitvoering van overeenkomst nummer 183189 van 14/09/2023

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183190/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2023, neergelegd op 26/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Nieuwe arbeidsregelingen

- vervanging van overeenkomst nummer 048949 van 08/07/1998

- uitvoering van overeenkomst nummer 183189 van 14/09/2023

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183191/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2023, neergelegd op 26/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Statuut van de syndicale afvaardigingen

- uitvoering van overeenkomst nummer 001200 van 09/03/1972

- vervanging van overeenkomst nummer 094365 van 18/06/2009

- uitvoering van overeenkomst nummer 183189 van 14/09/2023

- geldigheidsduur : m.i.v. 14/09/2023, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 183192/CO/1420100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2023, neergelegd op 26/09/2023 en geregistreerd op 20/10/2023.

- onderwerp : Syndicale premie 2023

- uitvoering van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT