Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 15 juin 2022

Artikel M.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 18/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- onderwerp : Financiering tweede pensioenpijler 2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 103538 van 15/02/2011

- geldigheidsduur : m.i.v. 21/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172892/CO/3270100.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/01/2022, neergelegd op 20/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen die 20 of meer werknemers tewerkstellen

- onderwerp : Tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 30/12/2023

- registratienummer : 172893/CO/2010000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET LUCHTHAVENBEHEER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/01/2022, neergelegd op 12/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- onderwerp : Protocolakkoord

- geldigheidsduur : van 20/12/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172894/CO/3150300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2022, neergelegd op 25/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui

- onderwerp : Sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

- uitvoering van overeenkomst nummer 073551 van 06/12/2004

- uitvoering van overeenkomst nummer 073948 van 06/12/2004

- uitvoering van overeenkomst nummer 107770 van 21/12/2011

- wijziging van overeenkomst nummer 159642 van 29/06/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172895/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2022, neergelegd op 25/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Havenarbeiders van het algemeen contingent, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui

- onderwerp : Wijziging van de statuten van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172896/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2022, neergelegd op 25/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Havenarbeiders van het algemeen contingent

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van het algemeen contingent

- wijziging van overeenkomst nummer 073552 van 06/12/2004

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172897/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2022, neergelegd op 25/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden van de logistieke werknemers

- wijziging van overeenkomst nummer 145932 van 12/12/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2021, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172898/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/01/2022, neergelegd op 25/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Vaklui

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden van de vaklui

- wijziging van overeenkomst nummer 145933 van 12/12/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172899/CO/3010100.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/01/2022, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2024, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 172900/CO/3040000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2022, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Onderwijsinstellingen en internaten waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172901/CO/1520200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2022, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Onderwijsinstellingen en internaten waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol

- onderwerp : Tijdskrediet eindeloopbaan

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172902/CO/1520200.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Categorale ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen

- Revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv in uitvoering van art 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14/07/1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van art 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8/8/1980

- onderwerp : Arbeidsorganisatie en de stabiliteit van de uurroosters

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172903/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, revalidatiecentra, diensten voor voortgezette en palliatieve zorgen gevestigd ophet grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

-...erkend en gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : Eenmalige premie - Brussels Hoofdstedelijk Gwest

- geldigheidsduur : van 01/12/2021 tot 30/06/2022

- registratienummer : 172904/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheid, hulp aan rechtzoekenden, "medische huizen" en andere ambulante diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : Uitzonderlijke premie ten gunste van het personeel van de ambulante diensten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- uitvoering van overeenkomst nummer 157749 van 09/12/2019

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 28/02/2022

- registratienummer : 172905/CO/3300000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2022, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- toepassingsgebied :

- Onderwijsinstellingen en internaten waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de RSZ op de Franse taalrol

- onderwerp : Loonvoorwaarden

- wijziging van overeenkomst nummer 132360 van 27/11/2015

- opheffing van overeenkomst nummer 157720 van 21/01/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 172906/CO/1520200.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/01/2022, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Lange loopbaan

- vervanging van overeenkomst nummer 152861 van 27/06/2019

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 172907/CO/3040000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOORTBRENGING VAN PAPIERPAP, PAPIER EN KARTON

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/01/2022, neergelegd op 08/02/2022 en geregistreerd op 20/05/2022.

- onderwerp : Wijziging van de cao "Arbeids- en loonvoorwaarden" van 25 oktober 2021 (168170/co/129)

- wijziging van overeenkomst nummer 168170 van 25/10/2021

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 172908/CO/1290000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/01/2022...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT