Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 20 avril 2022

Artikel M.

NATIONALE ARBEIDSRAAD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/03/2022, neergelegd op 14/03/2022 en geregistreerd op 29/03/2022.

- onderwerp : CAO nr. 43/16 tot wijziging van de cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen

- wijziging van overeenkomst nummer 020666 van 02/05/1988

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171511/CO/3000000.

NATIONALE ARBEIDSRAAD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/02/2022, neergelegd op 25/02/2022 en geregistreerd op 29/03/2022.

- onderwerp : Cao nr. 90/4 tot wijziging van de cao nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

- wijziging van overeenkomst nummer 086253 van 20/12/2007

- geldigheidsduur : m.i.v. 22/02/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171512/CO/3000000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 28/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden 2021-2022

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 171513/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 19/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- vervanging van overeenkomst nummer 155199 van 17/10/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 171514/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 26/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

- uitvoering van overeenkomst nummer 003107 van 19/12/1974

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 171515/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 28/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Permanente welzijnsmonitoring

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171516/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 28/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Afwezigheid zonder motief

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 171517/CO/1170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2021, neergelegd op 19/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- vervanging van overeenkomst nummer 155379 van 17/10/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 171518/CO/2110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Ervaringsbarema

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 171519/CO/2110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Afwezigheid zonder motief

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 171520/CO/2110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Klein verlet

- vervanging van overeenkomst nummer 155376 van 17/10/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 25/07/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171521/CO/2110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 25/01/2022, neergelegd op 27/01/2022 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Permanente welzijnsmonitoring

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171522/CO/2110000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/12/2021, neergelegd op 13/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Nationaal akkoord 2021-2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 171523/CO/1490100.

PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/11/2021, neergelegd op 18/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar

- uitvoering van overeenkomst nummer 114505 van 28/03/2013

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 171524/CO/1320000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Uurlonen

- uitvoering van overeenkomst nummer 106177 van 31/08/2011

- vervanging van overeenkomst nummer 155368 van 18/10/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171525/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep - 33 jaar loopbaan of 20 jaar nachtarbeid)

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 171526/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 171527/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep)

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 171528/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Syndicale premie

- vervanging van overeenkomst nummer 155367 van 18/10/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 156813 van 26/11/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 171529/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Vorming en opleiding van de risicogroepen

- uitvoering van overeenkomst nummer 156813 van 26/11/2019

- vervanging van overeenkomst nummer 157762 van 03/03/2020

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2023, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 171530/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Permanente vorming

- verlenging van overeenkomst nummer 136865 van 07/12/2016

- uitvoering van overeenkomst nummer 156813 van 26/11/2019

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/12/2023, met opzeggingsbeding

- registratienummer : 171531/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Landingsbanen 2023

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023

- registratienummer : 171532/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Landingsbanen 2021-2022

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- vervanging van overeenkomst nummer 155369 van 18/10/2019

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, met opzeggingsbeding, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 171533/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023 - 2024

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024

- registratienummer : 171534/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 171535/CO/1420300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/12/2021, neergelegd op 21/12/2021 en geregistreerd op 30/03/2022.

- onderwerp : Loon- en arbeidsvoorwaarden

- vervanging van overeenkomst nummer 106176 van 31/08/2011

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT