Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 14 octobre 2003

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ.

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/05/2003, neergelegd op 13/05/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- N.V. SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S verenigde fabrieken te Sint-Niklaas

- onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, behoudens andersluidende bepalingen

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67593/CO/1140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/01/2003, neergelegd op 10/03/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- toepassingsgebied :

- verenigingen erkend en gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap : verenigingen in het punt 2 gepreciseerd

- productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente vorming, sportfederaties, Mediatheek, jongerenorganisaties, lokale televisie

- onderwerp : uitzonderlijke premie

- uitvoering van overeenkomst nummer 064901 van 12/07/2002

- geldigheidsduur : van 30/01/2003 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67594/CO/3290000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/01/2003, neergelegd op 10/03/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- toepassingsgebied :

- organisaties die sociale maribel middelen voor managementondersteuning krijgen van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

- onderwerp : loonvoorwaarden

- uitvoering van overeenkomst nummer 056968 van 19/03/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67595/CO/3290000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/01/2003, neergelegd op 10/03/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- toepassingsgebied :

- toepassingsgebied in het artikel 1 van deze CAO gepreciseerd

- onderwerp : loonvoorwaarden

- uitvoering van overeenkomst nummer 067595 van 30/01/2003

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67596/CO/3290000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/05/2003, neergelegd op 23/05/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- witzandexploitaties uitgezonderd

- onderwerp : halftijds brugpensioen op 55 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67597/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/05/2003, neergelegd op 23/05/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- witzandexploitaties uitgezonderd

- onderwerp : bijdrage aan het Sociaal Fonds voor de werknemers tewerkgesteld als interimair

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67598/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/05/2003, neergelegd op 23/05/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- witzandexploitaties uitgezonderd

- onderwerp : arbeidsvoorwaarden

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67599/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/05/2003, neergelegd op 23/05/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- witzandexploitaties uitgezonderd

- onderwerp : brugpensioen op 58 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2005

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67600/CO/1020600.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/05/2003, neergelegd op 23/05/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- witzandexploitaties uitgezonderd

- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67601/CO/1020600.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK- EN ONTSMETTINGSONDERNEMINGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2003, neergelegd op 03/06/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- toepassingsgebied :

- ook van toepassing op arbeiders, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in BelgiÎ worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze.

- onderwerp : loonvoorwaarden

- geldigheidsduur : van 01/05/2003 tot 30/04/2005

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67602/CO/1210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK- EN ONTSMETTINGSONDERNEMINGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2003, neergelegd op 03/06/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- toepassingsgebied :

- ook van toepassing op arbeiders, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in BelgiÎ worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze.

- onderwerp : personeelsovername ten gevolge van een overdracht van een onderhoudscontract

- vervanging van overeenkomst nummer 059033 van 15/06/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/05/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67603/CO/1210000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SLEEPDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2003, neergelegd op 25/06/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- onderwerp : overeenkomst waarbij toepasselijk worden verklaard alle overeenkomsten die nog op 26 maart 2003 van kracht zijn

- geldigheidsduur : m.i.v. 26/03/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67604/CO/1390100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2003, neergelegd op 25/06/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- niet van toepassing op :

- ondernemingen die zich bezighouden met sleepdienstactiviteiten

- onderwerp : arbeidsduur

- vervanging van overeenkomst nummer 063340 van 06/06/2002

- uitvoering van overeenkomst nummer 065122 van 29/11/2002

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67605/CO/1390000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SLEEPDIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2003, neergelegd op 25/06/2003 en geregistreerd op 23/09/2003.

- toepassingsgebied :

- huidige en gewezen werknemers

- onderwerp : prime syndicale

- uitvoering van overeenkomst nummer 054122 van 13/01/2000

- opheffing van overeenkomst nummer 065024 van 29/11/2002

- opheffing van overeenkomst nummer 065109 van 11/12/2002

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67607/CO/1390100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, "NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN" GENAAMD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/05/2003, neergelegd op 23/06/2003 en geregistreerd op 24/09/2003.

- onderwerp : storting van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67610/CO/3010100.

PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2003, neergelegd op 20/06/2003 en geregistreerd op 25/09/2003.

- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het FBZ

- uitvoering van overeenkomst nummer 027766 van 25/03/1991

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67639/CO/3140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2003, neergelegd op 20/06/2003 en geregistreerd op 25/09/2003.

- onderwerp : financiering, de begunstigden, het bedrag en toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming

- uitvoering van overeenkomst nummer 056969 van 12/03/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67641/CO/3210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/06/2003, neergelegd op 23/06/2003 en geregistreerd op 25/09/2003.

- toepassingsgebied :

- bedienden die, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, onder het statuut van handelsvertegenwoordiger ressorteren

- onderwerp : eindejaarspremie

- vervanging van overeenkomst nummer 059056 van 10/07/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 67642/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/06/2003, neergelegd op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT