Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 28 mai 2003

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2002, neergelegd op 25/07/2002 en geregistreerd op 14/05/2003.

- onderwerp : jaarlijkse vakantie

- wijziging van overeenkomst nummer 003243 van 03/04/1975

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66174/CO/3240000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/12/2001, neergelegd op 14/03/2002 en geregistreerd op 14/05/2003.

- toepassingsgebied :

- WEP en WEP+; Smetbanen; maaltijdbedelers zolang ze niet begrepen zijn in de regelgeving logistieke hulp; oppassers zieke kinderen voorzover ze gesubsidieerd zijn door Fonds voor collectieve uitrustingen & diensten

- onderwerp : stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

- uitvoering van overeenkomst nummer 060502 van 19/12/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66175/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/03/2003, neergelegd op 24/03/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- toepassingsgebied :

- subsector van de afhandeling op luchthavens

- niet van toepassing op :

- de bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen; de bereiding van maaltijden, 'in flight catering' genoemd

- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66176/CO/1400000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2002, neergelegd op 03/02/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66177/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/03/2003, neergelegd op 27/03/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- onderwerp : maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden :

- uitvoering van overeenkomst nummer 027767 van 25/03/1991

- opheffing van overeenkomst nummer 057500 van 26/02/2001

- opheffing van overeenkomst nummer 058558 van 26/02/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66178/CO/3140000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/02/2003, neergelegd op 26/02/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- toepassingsgebied :

- bakkerij, banketbakkerij en verbruikzalen bij een banketbakkerij

- niet van toepassing op :

- leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het Ministerie van Middenstand

- onderwerp : samengeordende tekst : premies

- vervanging van overeenkomst nummer 058520 van 05/07/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2003, met verlengingsbeding

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66179/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/10/2002, neergelegd op 25/02/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- toepassingsgebied :

- internaten van het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap : opvoeders internaat

- onderwerp : classificatie en loonvoorwaarden

- vervanging van overeenkomst nummer 036704 van 11/10/1994

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2001, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66180/CO/2250000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/02/2003, neergelegd op 26/02/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- onderwerp : brugpensioen op 56 jaar

- wijziging van overeenkomst nummer 057085 van 05/04/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 057086 van 05/04/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 058521 van 05/07/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 064947 van 05/09/2002

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 30/06/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66181/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/02/2003, neergelegd op 05/03/2003 en geregistreerd op 14/05/2003.

- onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging

- wijziging van overeenkomst nummer 048414 van 30/04/1998

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66182/CO/1240000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT