Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 9 APRIL 2018. - Besluit (nr. 1623) betreffende de accreditatie van de Bachelor in de journalistiek (professioneel gerichte bachelor) van Hogeschool PXL De

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

9 APRIL 2018. - Besluit (nr. 1623) betreffende de accreditatie van de Bachelor in de journalistiek (professioneel gerichte bachelor) van Hogeschool PXL

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor in de journalistiek (professioneel gerichte bachelor) van Hogeschool PXL. De opleiding wordt aangeboden te Hasselt zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2023.

Voor de NVAO,

De voorzitter

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

12 JUNI 2018. - Besluit (nr. 1624) betreffende de accreditatie van de Master of Arts in European Economic Studies (master-na-master) van het Europacollege

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in European Economie Studies (master-na-master) georganiseerd door het Europacollege. De opleiding worden aangeboden te Brugge met de volgende afstudeerrichtingen: European Economie Integration and Business. De kwaliteit van de opleidingen is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2026.

Voor de NVAO,

De voorzitter

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

12 JUNI 2018. - Besluit (nr. 1625) betreffende de accreditatie van de Master of Arts in European Political and Governance Studies (master-na-master) van het Europacollege

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in European Political and Governance Studies (master-na-master) georganiseerd door het Europacollege. De opleiding worden aangeboden te Brugge zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleidingen is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2026.

Voor de NVAO,

De voorzitter

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

12 JUNI 2018. - Besluit (nr. 1626) betreffende de accreditatie van de Master of European Law (LLM) (master-na-master) van het Europacollege

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of European Law (LLM) (master-na-master) georganiseerd door het Europacollege. De opleiding worden aangeboden te Brugge zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleidingen is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2026.

Voor de NVAO,

De voorzitter

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

12 JUNI 2018. - Besluit (nr. 1627) betreffende de accreditatie van de Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies (master-na-master) van het Europacollege

De NVAO,

Na beraadslaging,

Besluit :

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen II.133-II.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies (master-na-master) georganiseerd door het Europacollege. De opleiding worden aangeboden te Brugge zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleidingen is voldoende.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2026.

Voor de NVAO,

De voorzitter

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

12 JUNI...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT