Leefmilieu, Natuur en Energie Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. - Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2011

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. - Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2011 wordt de heer Lieven Ferny met ingang van 1 juni 2011 benoemd in vast dienstverband bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in de graad van deskundige.

Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2011...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT