Nationale orden PALEIS Bij koninklijk besluit van 30 september 2021 worden de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan de heer Francis GRENE

Nationale orden

PALEIS

Bij koninklijk besluit van 30 september 2021 worden de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan de heer Francis GRENE, restaurateur bij het Koninklijk Paleis.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022 wordt mevrouw Katelijne DECLERCK, Rechter in Vreemdelingenzaken bij de Raad van Vreemdelingenbetwistingen voor de FOD Binnenlandse Zaken, benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022 wordt mevrouw Ann VAN ISACKER, rechter in Vreemdelingenzaken bij de Raad van Vreemdelingenbetwistingen voor de FOD Binnenlandse Zaken, benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde.

Bij koninklijke besluiten van 27 april 2022 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend :

Leopoldsorde

Grootofficier

De heer Eric BREWAEYS, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020

De heer Geert, Jules, Camille DEBERSAQUES, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020

De heer Johan, Jules, Jean-Marie LUST, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2018

De heer Geert, Emiel, Gustaaf VAN HAEGENDOREN, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2019

De heer Wilfried VAN VAERENBERGH, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020.

Commandeur

De heer Johan, Theresia, August CUYPERS, Hoofdadviseur bij het Vlaams Parlement, met ingang van 8 april 2020

De heer Mario DEMESMAEKER, Directieraad bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 15 november 2019

De heer Philippe DEWEYER, Eerste directieraad bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

De heer Pascal PYRA, Eerste adviseur/21 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

Mevrouw Rita VAN DEN EECKHOUT, Eerste Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2020.

Officier

De heer Thomas MAES, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020

De heer Jonas RIEMSLAGH, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020

De heer Bram VAN THILLO, Referendaris bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019.

Ridder

Mevrouw Arlette, Celine, Constance BOOGAERTS, Eerste bediende bij het Comité P, met ingang van 15 november 2019

De heer Jean-Marie, Norbert, Martha COUSENS, Luitenant bij de HVZ Oost - post Lokeren, met ingang van 8 april 2017

De heer Koen, Frans, Jozef DE BONT, Luitenant bij de HVZ West - post Londerzeel, met ingang van 15 november 2017

De heer Eddy DE CRAMER, Kapitein bij de HVZ Midwest - post Ruiselede, met ingang van 8 april 2018

De heer Geert DELMULLE, Luitenant bij de HVZ Fluvia - post Avelgem, met ingang van 15 november 2015

De heer Dany, Oscar, Emiel DE VIS, Luitenant bij de HVZ Oost - post Lebbeke, met ingang van 8 april 2017

Mevrouw Elisabeth IMPENS, Griffier bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2019

De heer Jan VAN DROOGENBROECK, Eerstaanwezend assistent bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

De heer Tom VAN GYSEGHEM, Kolonel-Officier - Departementshoofd Operaties bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met ingang van 15 november 2019

Mevrouw Leentje, Karen, Maria VANHELMONT, Eerstaanwezend jurist bij het Comité P, met ingang van 8 april 2019

De heer Hans, Camiel, Gerard VANHOVE, Luitenant bij de brandweerdienst van Brugge, met ingang van 15 november 2013

De heer Gerhard VERREPT, Procesverantwoordelijke bij de centrale drukkerij bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde

Grootofficier

De heer Pierre, Marie, Joseph, Annie BARRA, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020

De heer Albert THYS, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019

De heer Werner WEYMEERSCH, Eerste Auditeur - Afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020.

Commandeur

Mevrouw Karin HUYBENS, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2017

Mevrouw Hilde VAN DYCK, Eerste taaladviseur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2020.

Officier

De heer Marc, Louis, Herman DEGRIECK, Kapitein bij de HVZ 1 - post Torhout, met ingang van 15 november 2019

Mevrouw Berlinda, genaamd Linda RAEYEN, Adjunct-adviseur - vertaler bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 15 november 2011

De heer Bart TETTELIN, Griffier bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2020.

Ridder

De heer Rudy, Geert Josepha CLAEYS, Directiesecretaris bij het Vlaams Parlement, met ingang van 15 november 2020

De heer Hans DECLERCK, Luitenant bij de HVZ Midwest - post Izegem, met ingang van 8 april 2019

De heer Jan, Karel DYCK, Adjudant bij de HVZ Rivierenland - post Putte, met ingang van 8 april 2016

De heer Kris ENGELS, Kapitein bij de HVZ Rivierenland - post Bornem, met ingang van 15 november 2016

De heer Kris GEEROMS, Kapitein bij de HVZ West - post Opwijk, met ingang van 15 november 2016

De heer Johan LEMEY, Luitenant bij de HVZ Midwest - post Ruiselede, met ingang van 8 april 2017

De heer Claude MOMMERENCY, Luitenant bij de HVZ Midwest - post Ingelmunster, met ingang van 8 april 2016

De heer Erwin, Louis, Irma VAN HOECK, Adjudant bij de HVZ West - post Londerzeel, met ingang van 15 november 2020

De heer Roland VAN KERCKHOVEN, Chef-klerk bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

De heer Johny VERFAILLIE, Luitenant bij de HVZ Midwest - post Wingene, met ingang van 15 november 2017

De heer Diederik WAGEMANS, Chef-klerk bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020.

Gouden Palmen

De heer Geert ALLEGAERT, Sergeant bij de HVZ Midwest - post Lichtervelde, met ingang van 8 april 2018

De heer Danny BRUYNEEL, Adjudant bij de HVZ Midwest - post Meulebeke, met ingang van 15 november 2018

De heer Philippe CLAES, Luitenant bij de brandweerdienst van Mechelen, met ingang van 8 april 2005

De heer Rudy CORTEVILLE, Sergeant - Majoor bij de HVZ Midwest - post Izegem, met ingang van 8 april 2019

De heer Juliaan DE BIE, Luitenant bij de brandweerdienst van Mechelen, met ingang van 15 november 2003

Mevrouw Heidi DE BOLLE, Eerstaanwezend Klerk bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2020

Mevrouw Nathalie DEVOS, Adjudant bij de HVZ Rivierenland - post Boom, met ingang van 8 april 2018

De heer Peter EECKELEERS, Adjudant bij de HVZ Rivierenland - post Boom, met ingang van 8 april 2018

De heer Ronny GOTINK, Adjudant bij de HVZ Oost - post Leuven, met ingang van 8 april 2015

De heer Luc MAMPAEY, Eerste Sergeant bij de HVZ Rivierenland - post Niel, met ingang van 15 november 2016

De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT