Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 is benoemd : KROONORDE OFFICIER De heer Philippe

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 is benoemd :

KROONORDE

OFFICIER

De heer Philippe Wéry

Adviseur bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2011.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT