Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 werd met ingang van deze datum benoemd : KROONORDE Commandeur Dhr. Daniel RIBANT

Nationale Orden. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 werd met ingang van deze datum benoemd :

KROONORDE

Commandeur

Dhr. Daniel RIBANT, voormalig adviseur Economische Diplomatie - Kamer van Koophandel CBL-ACP met belast Angola.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT