Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2011 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer LEFEVERE, Pol, adviseur.

Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2011 zijn benoemd of bevorderd :

Leopoldsorde

Commandeur

De heer LEFEVERE, Pol, adviseur.

Ridder

Mevr. GEENS, Sarah, attaché;

De heer PIERARD, Xavier M., attaché;

Mevr. WACKENS, Sandra E.M., attaché.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2010.

Kroonorde

Officier

Mevr. DEKENS, Tania, adviseur;

Mevr. MENDOZA, Sonia A., adviseur.

Zij nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2010.

Ridder

Mevr. DE RIDDER, Anja, ICT-deskundige;

Mevr. PIETERS, Nicole, administratief assistent;

Mevr. VERBEKEN, Magda, administratief assistent;

De heer WELLENS, Paul, administratief assistent;

Mevr. ZERARD, Carine, administratief assistent.

Zij nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2010.

Orde van Leopold II

Officier

Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT