Monumentenzorg Lontzen - Bij besluit van de Regering van 22 februari 2024 wordt de ontmoetingsplaats 'Caterina von Siena', gelegen in de Hochstraße 73 in 4711 Lontzen, afdeling 2, sectie A

MonumentenzorgLontzen - Bij besluit van de Regering van 22 februari 2024 wordt de ontmoetingsplaats "Caterina von Siena", gelegen in de Hochstraße 73 in 4711 Lontzen, afdeling 2, sectie A...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT