Mobiliteit en Openbare Werken Bekendmaking openbaar onderzoek. - Onteigening Krachtens het besluit van 22 februari 2022 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Bekendmaking openbaar onderzoek. - Onteigening

Krachtens het besluit van 22 februari 2022 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan 1M3D8F G 012184 00 voor de herinrichting van de R22 Woluwelaan tussen Haachtsesteenweg en Kerklaan te Machelen voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 3 april 2023 tot en met 3 mei 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Machelen-Diegem, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT