Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk 'B. Neurochirurgie' van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, de 12 septembre 2022

Artikel 1.In het hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. aan punt "B.2.5 Neurostimulatoren en toebehoren in geval van obsessieve compulsieve stoornis" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de omschrijving van de verstrekking 173014-173025 wordt vervangen als volgt :

   "Eerste niet-heroplaadbare neurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis";

  2. de omschrijving van de verstrekking 173036-173040 wordt vervangen als volgt :

   "Eerste bijkomende niet-heroplaadbare neurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis";

  3. de omschrijving van de verstrekking 173051-173062 wordt vervangen als volgt :

   "Niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis";

  4. de omschrijving van de verstrekking 173073-173084 wordt vervangen als volgt :

   "Niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis, in geval van voortijdige vervanging";

  5. de omschrijving van de verstrekking 173095-173106 wordt vervangen als volgt :

   "Bijkomende niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis";

  6. de omschrijving van de verstrekking 173110-173121 wordt vervangen als volgt :

   "Bijkomende niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis, in geval van voortijdige vervanging";

  7. de omschrijving van de verstrekking 173250-173261 wordt vervangen als volgt :

   "Eerste heroplaadbare neurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen";

  8. de omschrijving van de verstrekking 173294-173305 wordt vervangen als volgt :

   "Heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen";

  9. de omschrijving van de verstrekking 173316-173320 wordt vervangen als volgt :

   "Heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen, in geval van voortijdige vervanging";

  10. de vergoedingscategorie van de verstrekkingen 173014-173025, 173036-173040, 173051-173062, 173073-173084, 173095-173106, 173110-173121, 173132-173143, 173176-173180, 173191-173202, 173375-173386, 173390-173401, 173412-173423, 173434-173445, 173456-173460, 173471-173482, 173493-173504, 173515-173526 en 173530-173541 wordt vervangen als volgt:

   "I.A.a" ;

  11. de vergoedingscategorie van de verstrekkingen 173250-173261, 173294-173305 en 173316-173320 wordt vervangen als volgt:

   "I.F.a" ;

  12. de verstrekkingen 173154-173165, 173213-173224, 173235-173246, 173272-173283, 173331-173342 en 173353-173364 en hun vergoedingsmodaliteiten worden geschrapt;

  13. de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd :

   "183654-183665 Eerste niet-heroplaadbare neurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183676-183680 Eerste bijkomende niet-heroplaadbare neurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183691-183702 Niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183713-183724 Niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen, in geval van voortijdige vervanging

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183735-183746 Bijkomende niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183750-183761 Bijkomende niet-heroplaadbare vervangingsneurostimulator voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen, in geval van voortijdige vervanging

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183772-183783 Ingeplante elektrode voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183794-183805 Ingeplante vervangingselektrode voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183816-183820 Elektrode in geval van negatieve proefstimulatie voor de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183831-183842 Ingeplante extensie voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   Vergoedingscategorie: I.F.a Nominatieve lijst :
   /
   Vergoedingsbasis
   CAD
   Veiligheidsgrens (%)
   /
   Persoonlijk aandeel (%)
   0,00 %
   Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)
   /
   Persoonlijk aandeel (€)
   € 0,00
   Vergoedingsbedrag CAD
   Vergoedingsvoorwaarde: B- § 11'';

   "183853-183864 Ingeplante vervangingsextensie voor diepe hersenstimulatie in geval van obsessieve-compulsieve stoornis zonder C.E. markering maar die een derogatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft gekregen

   ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT