Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen, van July 25, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen, wordt de tabel 5, vervangen door het ministerieel besluit van 20 juni 2017, vervangen door de tabel 5 van de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen.

Tabel 5. Staatsbijdrage in de bijkomende kosten welke sommige militairen te dragen hebben voor het onderwijs van kinderen ten laste.

(1) Maximumbedrag voor terugbetaling van de kosten voor schoolvervoer 21,90 EUR per maand
(2) Forfaitaire vergoeding voor internaatskosten 1.681,00 EUR voor het lager onderwijs
2.034,00 EUR voor het secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs

Handtekening

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT